Coders for Hire
Blogi

Offshoring ei ole salamyhkäistä puuhastelua

Kun jokin aika sitten mainitsi sanan ”offshoring”, nousivat monilla karvat pystyyn. Kiina-ilmiön myötä esiin tullut ajatus siitä, että kaikki suorittava työ siirtyy ns. halvemman tuotannon maihin, tuntui ahdistavalta.

Mitä on offshoring?

Taustalla oli paljon väärinkäsityksiä. Offshoring tarkoittaa käytännössä sitä, että yrityksen toimintoja siirretään Suomen rajojen ulkopuolelle. Tietotyössä tämä on erityisesti tarkoittanut sitä, että muun muassa ohjelmointiin liittyviä töitä on teetetty Suomen rajojen ulkopuolella ”halvan tuotannon maissa”, kuten Intiassa.

Offshoringiin on liittynyt myös epävarmuutta ja läjäpäin kysymysmerkkejä – miten voin olla varma, että joku jossain tekee minun antamiani työtehtäviä ja riittääkö hänellä ammattitaito siihen?

Mitä eroa on offshoringilla ja nearshoringilla?

Yksinkertaisesti etäisyys. Offshoringilla tarkoitetaan yleisemmin muun muassa Intiassa, Kiinassa tai muualla Aasiassa sijaitsevia toimijoita. Nearshoring taasen on astetta nuorempi ilmiö, jonka piiriin kuuluvat muun muassa entisen Neuvostoliiton alueen ja itäblokin maat, kuten Romania ja Bulgaria.

Esimerkiksi valmistavassa teollisuudessa tuotannon siirtäminen halvemman tuotannon maihin on ollut viimeisimmän 10–20 vuoden aikana hyvin yleistä. Tietotyössä tällainen toimintamalli on yleistynyt etenkin 10 vuoden aikana.

Offshoring ohjelmisto- ja web-kehityksessä

Web-kehityksessä offshoring on yleistynyt 10 vuoden aikana merkittävästi. Tämän kehityksen taustalla on monia syitä, joista keskeisiä ovat seuraavat:

Osaajien kysyntä on kasvanut

Maailma digitalisoituu, ja tämä näkyy myös teknologiaosaajien kysynnässä. Suomessa ei osaajien tarjonta riitä vastaamaan kasvanutta kysyntää, jolloin moni yritys katsoo myös Suomen rajojen ulkopuolelle.

Viestintäteknologian kehitys on lyhentänyt henkistä välimatkaa

Vaikka esimerkiksi Helsingin ja Filippiinien Davao Cityn toimistomme välinen etäisyys on lähes 10 000 kilometriä, verkon välityksellä olemme ihan yhtä läsnä projekteissa ja viestintä pelaa. Teknologian kehitys on tehnyt tiimityöskentelystä entistä helpompaa.

Osaaminen on hyvää myös ulkomailla

Monesti suomalaisten teknologiaosaamista kehutaan – ja ihan syystä. Mutta osataan sitä muuallakin. Esimerkiksi Davao Cityssä on lukuisia yliopistoja, joissa opetetaan mm. tietojärjestelmätiedettä ja ohjelmointia.

Kustannustaso on maltillinen

Offshoringina toteutettu web-kehitys on yleensä huomattavasti Suomen hintatasoa edullisempaa. Vaikka offshoringissa etenkin senior-tason koodaajien palkkiot ovat nousseet, on hintataso silti erittäin houkutteleva.

3 harhakäsitystä offshoringista

Oli työtehtävä tai projekti mikä tahansa, meillä on paljon ennakkoluuloja ja harhakäsityksiä ulkoistamisesta ja offshoringina tuotettavasta työstä.

1. ”Joku vie rahani eikä mitään tapahdu”

Yksi yleisimpiä huolenaiheita esimerkiksi ohjelmistokehityksen offshoringissa on epävarmuus. Riittääkö toimittajan osaaminen ja voiko yritykseen luottaa? Sinänsä tämä on ihan aiheellinen huoli ja varmasti eteen tulee tilanteita, joissa tällainen ongelma realisoituu.

Tämän vuoksi onkin syytä tutustua puolin ja toisin toimintatapoihin ja ihmisiin. Tee ensimmäinen testicase ja varmista, että annat toimittajalle riittävän hyvän briiffin, ja sovi, miten projektin etenemistä seurataan yhdessä.

2. ”Projektiin menee paljon enemmän aikaa, kun ei olla samassa paikassa”

Monesti web-kehitysprojekteissa offshoringin ongelmana pidetään sitä, että projektitiimi ei istu fyysisesti samassa toimistossa saatikka samassa maassa. Tietynlaisissa projekteissa tämä voi olla oikeasti ongelma, mutta useimmiten kyse on enemmänkin ennakkokäsityksistä.

Omien kokemustemme mukaan projektit voivat jopa edetä jouhevammin ja tehokkaammin, kun ylimääräiset projektipalaverit on minimoitu ja jokaisella projektin osapuolella on selkeä käsitys siitä, mitä ollaan tekemässä ja miten projekti etenee.

3. ”Projektin läpivienti vaikeutuu, kun pitää kommunikoida monella kielellä”

Jos yrityksen pääkielenä on englanti, on kuvio aika selkeä. Jos taas projektin pääkielenä on suomi ja offshoring-kumppanin kanssa puhutaan englantia, syntyy luonnollisesti hieman ylimääräistä säätämistä viestinnässä ja projektihallinnassa.

Me Coders for Hiressa olemme ratkaisseet tämän dilemman yksinkertaisesti niin, että paikan päällä Filippiinien toimistolla työskentelee suomalainen yhteyshenkilö, joka toimii projektipäällikkönä asiakkaidemme suuntaan.

Miten onnistua offshoringissa?

Tähän keskeiset pointit mitkä pitää olla kunnossa, jotta onnistutaan

  • - Yhteiset tavoitteet
  • - Molemminpuolinen luottamus
  • - Selkeä toimintamalli
  • - Projektiviestintä (Trello, Slack jne)